מגרש ספורט רח' מנורה שיפוץ, קירוי והנגשה

שיקום מגרש הספורט הפתוח ברחוב שפירא- מנורה.

כולל הנגשה, קירוי המגרש ותאורה, חידוש וציפוי המגרש