הקמת מבנה שבט צופים חדש במתחם גן רבקה

הקמת מבנה שבט צופים חדש במתחם גן רבקה ובסמוך למתחם בתי הספר שישמש את כמות החניכים הגדולה הפעילה בשבט