בית-ספר שב"צ תוספת אגף שלב א'

תוספת אגף שלב א', מבנה חדש בן שלוש קומות מעל קומת קרקע