בית-ספר ברנר תוספת אגף כיתות ואולם התעמלות מעל מקלט קיים

בית ספר ברנר

תוספת אגף כיתות ואולם התעמלות מעל מקלט קיים