שיקום רחוב שינקין סרקין הגלבוע

עבודות שיקום ושדרוג תשתיות מים ביוב ותיעול, ועבודות פיתוח 

מקטע 1 סירקין – המרי

מקטע 2 – המרי - גלבוע