פיתוח ותשתיות רחוב מצולות ים

עבודות תשתית, פיתוח רחובות, גינון ותאורת רחוב

* תחילת עבודות 01/2020

* סיום עבודות 10/2020