פיתוח ותשתיות רחוב בורוכוב

עבודות תשתית, פיתוח רחובות, גינון ותאורת רחוב

* תחילת עבודות 01/2020

* סיום עבודות 04/2021