לביצוע תוספת קומות ועבודות פיתוח, ביה"ס תלם גבעתיים

מכרז פומבי מס' 4/2019

לביצוע תוספת 2 קומות ועבודות שונות בביה"ס תלם בגבעתיים

 

עיריית גבעתיים (להלן: "העירייה") באמצעות חברת יעד החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן:"החברה"),

מבצעת עבודות שיפוץ, תוספת קומות כיתות עבודות פיתוח והתחברות לתשתיות קיימות בבית הספר תלם, ברחוב סמטת צביה 6, גבעתיים.