תוספת אגף ביה''ס שמעוני

תיאור הפרויקט: תוספת אגף חדש בביה''ס שמעוני הכולל הוספת ממ''דים, כיתות, כיתות עזר, ביצוע הנגשות ופיתוח חצר לבניין צעירים.