שדרוג מתחם שינקין - כיכר נח

שנת ביצוע: 2012-2013

קבלן מבצע: גלנור

החברה הכלכלית גבעתיים ביצעה תוכנית שדרוג מתחם שינקין - כיכר נח שכללה :

  • החלפת מערכות מים, ביוב וניקוז.
  • החלפת תאורת רחוב לחדישה ותוספת תאורה בכיכר ולעסקים ברחוב שינקין.
  • חידוש מערכות התקשורת.
  • הטמנת רשת החשמל העילית בקרקע.
  • שתילת עצי נוי וגינון.
  • ריצוף וחידוש המדרכות והמיסעה.