הקמת חדר מוסיקה במועדון הגגוס

הקמת חדר מוסיקה אקוסטי לשימוש בני נוער במתחם הצעירים גגוס.
 
סטטוס הפרויקט: הסתיים בתחילת שנת 2017