דבר ראש העיר - מר רן קוניק

 

חברת יעד הנה החברה הכלכלית לפיתוח גבעתיים. 
החברה הכלכלית גבעתיים הוקמה במטרה להיות הזרוע הביצועית הגמישה והיעילה של העירייה, בפיתוח והקמת מבני ציבור, יזמות עסקיות, גינות ציבוריות ועוד. 

כראש עיריית גבעתיים ויו"ר החברה, מטרתי היא כי החברה הכלכלית גבעתיים תתפתח לכיוונים חדשים ונוספים המכוונים ליצירת תשואה פיננסית, חברתית וסביבתית גם יחד. היוזמות החדשות אותן תקדם חברת יעד בפיתוח נכסים מקומיים, פיתוח מתחמים עירוניים, כבישים ותשתיות, מסחר ותעשייה ועוד, יובילו להגדלת ההכנסות וישמשו להמשך תנופת הפיתוח של העיר ובכך תשתפר משמעותית איכות חיינו כאן בעיר.

בטוחני כי מנכ"ל החברה יחד עם עובדיה ירתמו ויעשו ככל יכולתם על מנת להביא להגשמת חזון זה ולהפכו למציאות.