מכרז BOT פומבי 08/2019 להקמה והפעלה של חניון תת קרקעי ציבורי

מכרז

לעיון במסמכי המכרז - הקליקו