מכרז BOT פומבי 08/2019 להקמה והפעלה של חניון תת קרקעי ציבורי

הבהרה_3_22.9.2019753-סיטי גבעתיים חניון - סימון שבילים זמניים 2

תשובות הבהרה מס 1 מתאריך 04.08.2019תשובות הבהרה מס 2 מתאריך 03.09.2019

מכרז

לעיון במסמכי המכרז - הקליקו