מכרז 02/2020 עבודות אחזקה במתקני חשמל מבני ציבור וחינוך גבעתיים