מכרז מסגרת 03/2019 לביצוע עבודות בנייה ושיפוצים במבני ציבור של עיריית גבעתיים

מכרז מסגרת 03.2019 לביצוע עבודות בנייה ושיפוצים במבני ציבור של עיריית גבעתיים

 מסמך שינויים והבהרות מספר 1