מנהל/ת פרויקטים 2021

יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: "יעד" או "החברה") מזמינה בזה את המעוניינים להגיש מועמדות

דרוש/ה מנהל פרויקטים

יעד החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: "החברה") הינה תאגיד עירוני בבעלות מלאה של עיריית גבעתיים.

החברה מזמינה מועמדים מתאימים להגיש מועמדות לתפקיד מנהל פרויקטים בחברה.

תיאור התפקיד

אחריות על ניהול פרויקטים, אחראי לליווי הליכי תכנון, רישוי ותאום הנדסי לפרויקטים בתחום עבודות תשתיות, פיתוח ובניה.

אחריות להכנת מכרזים ופיקוח על הליכי ההתקשרות עם המתכננים, יועצים, ספקים וקבלנים בתחום עבודות תשתית, פיתוח ועבודות בניה.

אחריות על ניהול צוות עובדים.

ייזום ואיתור פרויקטים לביצוע ע"י החברה וביצוע בדיקות התכנות וכדאיות הנדסית.

ניהול ומעקב אחר ליווי תקציבי של הפרויקטים המבוצעים בחברה, ובכלל זה הכנת תקציב, ליווי התכנון, מעקב ופיקוח על הביצוע ומסירת העבודות, אישור חשבונות, וקיום קשר רציף עם המתכננים, המפקחים, מנהלי הפרויקטים והקבלנים המבצעים.

עריכת אומדנים הנדסיים וכתבי כמויות לפרויקטים.

התנהלות שוטפת מול אגפי העירייה השונים.

ניהול פיתוח עסקים חדשים לחברה, יצירת מנועי צמיחה כלכליים לעיר.

אחריות לוודא קבלת הזמנות/הרשאות לתכנון ולביצוע.

התנהלות שוטפת מול גורמי חוץ, כגון: חח"י, בזק, משהב"ש ועוד

ביצוע מטלות נוספות בהתאם להוראות מנכ"ל החברה.

עבודה בלחץ זמן ובשעות בלתי שגרתיות ונסיעות במסגרת התפקיד.

היקף משרה:  100%

אופן העסקה: העובד יועסק בחוזה העסקה אישי, המהווה 40% משיא השכר הנורמטיבי של מנכ"ל החברה בהתאם להוראות ולהנחיות משרד הפנים.

כפיפות: מנכ"ל החברה.

 דרישות התפקיד   

 1. בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 2012 באותם תחומים.
 • עבור בעל תואר אקדמאי כאמור לעיל : ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
 • עבור הנדסאי רשום : חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
 • עבור טכנאי רשום : שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
 1. שנתים ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.
 2. שליטה מלאה בתוכנות מחשבOutlook  ו-   Microsoft Office
 3. כושר וניסיון בניהול מו"מ עם קבלנים ומוסדות.
 4. ידיעת השפה העברית על בוריה, יכולת הבעה בכתב ובע"פ
 5. בעל רישיון נהיגה בתוקף
 6. תעודת יושר - היעדר רישום פלילי
 7. בעל ניסיון מוכח בתפקיד מנהל פרויקט בחברה עירונית או בתפקיד דומה במערכות ציבוריות - יתרון
 8. הכרות עם מערכות מוניציפליות – יתרון

כישורים אישיים

בעל יכולת להנעת תהליכים וקידום משימות

נשיאה באחריות , כושר התמדה, עמידה בלחץ זמן, אמינות ומהימנות, יצירתיות, קפדנות בביצוע, ערנות, הבנה ותפיסה.

יכולת קבלת החלטות, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת תיאום, פיקוח וסמכותיות.

יחסים בין אישיים טובים.

יכולת ייצוג החברה בפני גורמים חיצוניים.

מסמכים שיש לצרף לבקשה

 1. קורות חיים
 2. תעודות המעידות על השכלה ונסיון נדרשים
 3. רשימת ממליצים ממקומות עבודה אחרונים
 4. היעדר רישום פלילי (ממשטרת ישראל)
 5. רישיון נהיגה
 6. צילום תעודת זהות

הגשת מועמדות

ניתן לעיין במסמכי ההצעה לבלת הצעות באתר האינטרנט בכתובת http://www.yaadg.co.il/

את המועמדות יש להגיש בצירוף קו"ח ואסמכתאות המעידות על השכלה. הגשת המועמדות תיעשה באמצעות המייל, לכתובת:    Dror@yaadg.co.il    (יש לציין בגוף המייל את שם המשרה )

מועד אחרון להגשת המועמדות הינו: 14.02.2021, בשעה : 12:00.

רק פניות רלוונטיות אשר עומדות בדרישות התפקיד כאמור תיעננה.

 

למסמך הפניה לחץ כאן