חניונים

תושבים יקרים,

הודעות חשובות :

הרינו להודיעכם, כי חניוני יעד :

חניון שינקין, חניון כורזין וחניון תאטרון הוסבו לחניונים אוטומטיים.

עם הסבה זו עודכנו תעריפי החניון כדקלמן: 

1. חניון שינקין וחניון התיאטרון

 

2. חניון כורזין 

הודעה חשובה:

במועד השימוש בחניון לא היה מצויד כלי הרכב בתו חניה תקף של עיריית גבעתיים.

לפיכך, לא היה כלי הרכב פטור מתשלום דמי החניה ודמי החניה ניגבו כדין.